SKLEPY: 14 627 43 52 - 14 622 46 95 | SERWIS / SKP: 14 625 95 25 sklep@tarland.com.pl

Praca

Aktualne ofert pracy w naszej firmie:

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - MECHANIK

Zatrudnimy osobę na stanowisko PRACOWNIKA BIURA OBSŁUGI KLIENTA w serwisie samochodowym i /lub DIAGNOSTĘ SKP i/lub MECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Z UPRAWNIENIAMI instruktora praktycznej nauki zawodu w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lub pokrewnym.

Szczegóły pod nr telefonu: 692 908 262 lub biuro firmy TARLAND – Tarnów – ul. Pracy 9

WAŻNE!!!!! Wymagane są odpowiednie uprawnienia:

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadają:

1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w za-łączniku do rozporządzenia, i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub

2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub

3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycz-nej nauki zawodu, lub

4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dy-daktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub

5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub

6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

W przypadku, o którym mowa w wyżej wymienionych punktach 1–5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1–5, posiadają ponadto:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równo-rzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 391

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

SPRZEDAWCA

Jeżeli interesujesz się motoryzacją, łatwo nawiązujesz kontakty i nie boisz się nowych wyzwań – ta praca jest właśnie dla Ciebie! Jeżeli posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku – to jeszcze lepiej! Wymagamy ogólnego rozeznania w technice budowy pojazdów oraz umiejętności sprawnego wykorzystania komputera w pracy. Oczekujemy również dyspozycyjności (praca zmianowa obejmująca soboty).

MECHANIK SAMOCHODOWY

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe
– doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika
– chęć do pracy i pogłębiania swojej wiedzy
– zaangażowanie
– dyspozycyjność
– umiejętność pracy w zespole
– prawo jazdy kat. B

ELEKTROMECHANIK SAMOCHODOWY

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe
– doświadczenie w pracy na stanowisku elektromechanika samochodowego
– chęć do pracy i pogłębiania swojej wiedzy
– zaangażowanie
– dyspozycyjność
– umiejętność pracy w zespole
– prawo jazdy kat. B

PRACOWNIK GOSPODARCZY, tzw.złota rączka

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad obiektem i powierzonym mieniem.
Zakres obowiązków:
– Bieżąca obsługa obiektu: wykonywanie drobnych prac naprawczych, remontowych, gospodarczych oraz konserwacja wyposażenia,
– Wykonywanie prac sezonowych: koszenie trawników, usuwanie liści, odśnieżanie, posypywanie dróg i chodników solą itp.
– Asystowanie, pomoc mechanikom
– Inne prace zlecone

Praca na pół etatu.

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

Poszukujemy diagnosty samochodowego do Stacji Kontroli Pojazdów w Tarnowie

Wymagania:

– prawo jazdy kat. B
– aktualne uprawnienia
– sumienność, dokładność
– umiejętność pracy w zespole
– znajomość zagadnień z zakresu mechaniki samochodowej

Kontakt: 14 621 00 16 wew. 11

CV prosimy kierować:

-na adres e-mail: ewelina@tarland.com.pl (W TYTULE NAZWA WYBRANEGO STANOWISKA)
-lub osobiście pod adresem:

“TARLAND” Zygadło i S-ka Sp.J.

ul. Pracy 9

33-100 Tarnów.

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli:

“Zgadzam się na przetwarzanie przez TARLAND Zygadło i Spółka Spółka Jawna z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Pracy 9, danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”

Odpowiadamy tylko na wybrane zgłoszenia.

Ustawienia prywatności.

  Zezwolenia.

  Używane do przechowywania zezwoleń.

  gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types];

  Oferty.

  Strona ta wyświetla oferty naszej firmy.

  ,

  Dane utrzymujące sesje.

  Strona używa cookies do zbierania infromacji o sesji. Dane te zostaną usunięte po wyjściu ze strony.

  PHPSESSID,

  Dane statystyczne.

  Zbieramy dane statystyczne dotyczące ruchu na naszej stronie. Są one przesyłane do Google w celach analizy. Nie wykorzystujemy ich do niczego innego.
  Dane te uwzględniają:
  Adres IP komputera (bez ostatniego oktetu)
  Informacje o przeglądarce internetowej użytkownika
  Witryna przeglądana bezpośrednio przed wejściem na naszą witrynę
  URL lub żądany plik
  Data i godzina wejścia na stronę
  Ilość przesyłanych danych
  Informacje o statusie, np. komunikaty o błędach

  ,