Zatrudniamy uprawnionych  specjalistów, którzy służą szybką i fachową pomocą. Przy przeprowadzaniu badań technicznych pojazdów korzystamy z nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, które gwarantują poprawność i bezpieczeństwo przeprowadzonych przeglądów. 

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów  prowadzi działalność na podstawie posiadanego Zaświadczenia nr 0044 wydanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa, potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów. Stacja diagnostyczna uzyskała Decyzję Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzające zgodność wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji z warunkami technicznymi określonymi przez obowiązujące przepisy prawa.

  Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Stacja KT/029/P jest Podstawową Stacją Kontroli Pojazdów o zakresie badań technicznych pojazdów rodzaju A B,T

Tym samym w Stacji wykonuje się badania techniczne:
  • A – motocykli i motorowerów,
  • B – pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (tj. samochody osobowe i dostawcze),
  • T– ciągników rolniczych

oraz:

  • pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
  • pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy zagranicą,
  • pojazdów po wypadku, kolizji drogowej.


  Godziny pracy

        poniedziałek - piątek : 7:00 - 19:00
        sobota: 8:00 - 14:00


Opłaty


Za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów
pobierane są ustawowe opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261) z uwzględnieniem nowelizacji z dnia 18 września 2009 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1233).

Przykładowo, obecnie obowiązująca cena za wykonanie okresowego badania technicznego samochodu osobowego wynosi 98 zł
.


Oferujemy bezpłatną usługę powiadomienia SMS o zbliżającym się terminie przeglądu. 

Dzięki otrzymanej wcześniej wiadomości nie przegapisz terminu obowiązkowego badania technicznego pojazdu.
Formularz zamówienia usługi jest dostępny w naszym Biurze Obsługi Klienta.


Serwis na miejscu

Znajdujący się przy Stacji Kontroli Pojazdów, serwis samochodowy może zaoferować ewentualną pomoc w naprawie niesprawnych elementów. Oferta serwisu obejmuje wszystkie modele samochodów osobowych i dostawczych. Wysoki poziom wiedzy technicznej i umiejętności personelu w połączeniu z bezpośrednim dostępem do najwyżej jakości części zaufanych producentów, pozwala nam stawić czoła nawet najbardziej zaawansowanych technologicznie naprawom.