Ceramizer® do regeneracji silników motocyklowych czterosuwowych z mokrym sprzęgłem.

Zakup
Ceramizera® zwraca się po przejechaniu średnio 1500 km.

Korzyści:
 • Regeneruje powierzchnie tarcia silnika podczas eksploatacji (bez konieczności demontażu mechanizmu).\
 • Zmniejsza zużycie oleju - tzw. "branie oleju".
 • Zmniejsza zużycie paliwa od 3 do 15%.
 • Zwiększa dynamikę motocykla - przywraca nominalną moc i sprawność.
 • Zmniejsza uciążliwe wibracje i hałas, zapewnia cichszą pracę silnika.
 • Zastępuje w większości przypadków naprawy i zmniejsza co najmniej kilkakrotnie koszty w porównaniu z tradycyjnym remontem.
 • Utwardza i podwyższa odporność na zużycie trących się powierzchni nawet 8-krotnie.
 • Zabezpiecza i chroni trące się powierzchnie silnika, na co najmniej 30 000 km.
 • Chroni silnik przed korozją (szczególnie istotnie podczas zimowania motocykla).
 • W silnikach posiadających wspólny ze skrzynią biegów układ olejenia (większość silników czterosuwowych motocykli), poprawia płynność zmiany biegów i wydłuża trwałość mechanizmów nawet 5-krotnie.
 • Zwrot niewielkich nakładów poniesionych na zakup, następuje po pokonaniu 1000 - 2000 km.
 • Skuteczny zarówno w motocyklach rekreacyjnych jak i sportowych.

Regeneracja przy użyciu Ceramizera polega na przywróceniu nominalnych rozmiarów i właściwej geometrii współpracujących powierzchni w mechanizmach, w których występuje tarcie, poprzez narostowe tworzenie warstwy ceramiczno-metalowej o unikalnych właściwościach.

Regeneracja przeprowadzona jest bez demontażu urządzeń, w trakcie ich normalnej eksploatacji. Procesy termodynamiczne zachodzące na powierzchniach trących się, powodują narastanie warstwy ceramiczno-metalowej we wszystkich miejscach, a szczególnie w miejscach zużytych (wytartych). Narastanie stopniowo stabilizuje się, wraz ze zmniejszaniem się współczynnika tarcia.

Proces narastania sam optymalizuje szczeliny trących się detali i po osiągnięciu niskiego współczynnika tarcia, zatrzymuje się samoczynnie, odbudowując powierzchnie w sposób niemalże idealny. Oznacza to, że w miejscach bardziej wytartych lub tam gdzie powstały rysy, odbudowuje się grubsza warstwa niż w miejscach mniej wytartych, co w rezultacie prowadzi do odbudowy idealnej (pożądanej) geometrii trących się detali.


Najwyższą efektywność w stosowaniu Ceramizera, uzyskuje się przestrzegając zaleceń instrukcji załączonej do opakowania.

Ceramizer można mieszać z dowolnym rodzajem oleju i stosować do wszystkich rodzajów silników motocyklowych czterosuwowych.